• 15:45

    چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
  • 18:05

    چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری