• 22:45

    چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
  • 23:42

    چهار شنبه,02 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,321,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری