• 10:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری