• 10:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی