• 12:45

    چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
  • 15:05

    چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری