ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
3379
کلاس پرواز
E