وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5838
کلاس پرواز
Y